ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครงาน วุฒิปวช.-ตรี 4 อัตรา : สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มแผนงานโครงการ และวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร

รับสมัครงาน วุฒิปวช.-ตรี 4 อัตรา : สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มแผนงานโครงการ และวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มแผนงานโครงการ และวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่ รับสมัครงาน
1. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์
- ต้องมีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ หรือรับประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือสถิติ
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
- วุฒิปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ บัญชี เลขานุการ การจัดการทั่วไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- ใบคุณวุฒิการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5*2 นิ้ว 1 รูป
- ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมศิลปากร สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานศิลปากร (เทเวศร์) เลขที่ 81/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม.10300 (บริเวณหลังหอสมุดแห่งชาติ) โทร.0 2282 2121 ต่อ 206 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 17/03/2008 17:03:53
จำนวนผู้ชม 1818
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54084 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128413 คน