SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับโรงแรมดุสิดธานี จัดฝึกอบรมพนักงานโรงแรม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับโรงแรมดุสิดธานี จัดฝึกอบรมพนักงานโรงแรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับโรงแรมดุสิดธานี จักฝีกอบรมหลักสูตรพนักงานการโรงแรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ระยะเวลาการฝึก 1ปี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยง มีที่พัก และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานการโรงแรม
- วุฒิม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมทำงานทั้งในประเทศและสาขาต่างประเทศ
หัวข้อฝึกอบรม
- แม่บ้าน
- พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ผู้ช่วยผู้ประกอบการ
สถานที่ฝึกอบรม
ฝึกภาคทฤษฏี : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
ฝึกภาคปฏิบัติ โรงแรมและรีสอร์ตในเครือดุสิตธานี จำนวน 15 แห่ง ในจังหวัด ของแก่น นครราชสีมา เชียงราย เชียงใหม่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ระนอง และกทม.
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไม่ตรี เขตดินแดงกทม.โทร.0 2245 5785 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2551ลงวันที่ 15/03/2008 00:22:41
จำนวนผู้ชม 1960
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ