ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะเลือกสรรบุคลากรเพื่อขึ้นบัญชีบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานวัดระดับน้ำ กลุ่มงานบริการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับงานปฏิบัติ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ทึ่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัครอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอุทกวิทยา (เชียงใหม่) 174 ม.2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 12/03/2008 11:18:46
จำนวนผู้ชม 3255
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน