ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สมานฉันท์แรงงานไทย หนุน ขรก.ตั้งสหภาพแรงงาน

สมานฉันท์แรงงานไทย หนุน ขรก.ตั้งสหภาพแรงงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ


หลังจากนายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกรณีข้าราชการจะรวมตัวกันตั้งสหภาพแรงงาน ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มี.ค. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ออกแถลงการณ์ สนับสนุนการรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงานของพี่น้องข้าราชการ
            
โดยระบุว่า ตามที่ข้าราชการพลเรือนมีความพร้อมในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นการรวมตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ที่เปิดช่องให้ข้าราชการมีการรวมตัวกันขึ้น แต่ขณะเดียวกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจักรภพ เพ็ญแข กลับมีความที่ไม่เห็นด้วยในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงานของราชการดังกล่าว ท่านกลับมีความเห็นว่าการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานของข้าราชการเป็นการเข้าสู่ระบอบอำมาตยาธิปไตยของระบบราชการ และคิดว่าสหภาพแรงงานไม่มีความจำเป็นเพราะจะทำให้เกิดความไม่สงบ รายละเอียดในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 6 มีนาคม 2551 หน้า 14  
            
“คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ในฐานะองค์กรแรงงานศูนย์กลางของขบวนการแรงงานไทย ซึ่งมีองค์กรสมาชิกเกือบ 30 องค์กร ประกอบด้วยองค์กรในระดับ สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอุตสาหกรรม องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานต่างๆ มีความเห็นในการสนับสนุนการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานของพี่น้องข้าราชการ เพราะถือเป็นการก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยในระบบข้าราชการ ให้หลุดพ้นจากระบอบอำมาตยาธิปไตย รูปแบบศักดินาที่ถือเป็นวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะส่งผลดีให้เกิดจิตสำนึกร่วมในความเป็นลูกจ้างเช่นเดียวกันกับภาคประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมและจะส่งผลให้เกิดความสามัคคีร่วมกันในฐานะลูกจ้างของประชาชนในประเทศตามมา ดังนั้นสหภาพแรงงานถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการเสริมสร้างรูปแบบการบริหารงานที่เป็นประชาธิปไตยในระบบราชการ และยังเป็นกลไกหนึ่งให้เกิดกระบวนการตรวจการบริหารของระบบราชการภายในตัวเองทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน” แถลงการณ์ระบุ 
  
นอกจากนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ระบุว่า เพื่อให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ จึงควรปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 ที่ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และสิทธิในการรวมตัวกันร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งเป็นอนุสัญญาแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
            
“ทั้งนี้การที่บุคคลซึ่งถือว่าเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารงานประเทศชาติ เป็นบุคคลระดับหัวแถวในรัฐบาล ออกมาแถลงต่อสาธารณะจนตีแผ่ตามสื่อเช่นนี้ ในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับการรวมตัวกันของพี่น้องข้าราชการ ก็คงต้องให้ท่านกลับไปพิจารณาตนเองเสียใหม่ว่าสมควรที่จะอยู่ในฐานะผู้นำหรือผู้ที่มีบทบาทในรูปแบบการบริหารประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ เพราะถ้าหากท่านเป็นผู้ที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอย่างจริงจังและจริงใจ ก็จะต้องส่งเสริมในประเด็นการรวมตัวเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรโดยเฉพาะสหภาพแรงงานของพี่น้องข้าราชการ และอย่าขัดขวางในกระบวนการดังกล่าว เพราะการขัดขวางเสรีภาพในการรวมตัวถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 64 ทั้งยังถือเป็นแนวคิดเผด็จการในการขัดขวางการรวมตัวและยังขัดกับวิวัฒนาการทางสากล ที่นานาอารยะประเทศได้มีองค์กรจัดตั้งเช่นนี้กันทั่วโลก” 
 
ที่มา : www.prachatai.comลงวันที่ 10/03/2008 12:36:39
จำนวนผู้ชม 1358
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55404 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน