ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- วุฒิปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โทร.0 2791 8300 ต่อ 2201 ตั้งแต่วันที่ 12-20 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร
- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2535)
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นทีเกี่ยวข้อง
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- การแสดงวิสัยทัศน์จากคำถาม ''''ท่านคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศหรือไม่อย่างไร และท่านคิดว่ารัฐบาลควรมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร'''' ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (เขียนตัวบรรจงหรือพิมพ์) ซึ่งจะใช้เป็นส่วนหนึงในการพิจารณาลงวันที่ 07/03/2008 11:25:21
จำนวนผู้ชม 1856
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน