ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาลและแผน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีสาขาต่าง ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงานที่กำหนด
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมอื่นที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- มีมนุษยสัมพันธ์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- มีความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครในวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น หนังสือรับรองการผ่านงานอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 3-11 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (สามารถ Download ใบสมัครได้ทาง www.oae.go.th)ลงวันที่ 07/03/2008 11:22:15
จำนวนผู้ชม 1742
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน