SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ การเงิน
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน การบริหารสำนักงานอย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความรู้ และความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
- มีทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้ดี
- อัตราจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 10,00-12,000 บาท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
2. ตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่บัญชี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ
- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี และที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 - 5 ปี
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้ และความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี ทำงานเป็นทีมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับงานได้ พร้อมทั้งทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้ดี
- อัตราจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 13,000-18,000 บาท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตึกกรมควบคุมโรค ชั้น 3 ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000 Tel.0 2590 3325 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 02/03/2008 23:51:43
จำนวนผู้ชม 1658
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ