SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( nectec ) เปิดรับ 7 ตำแหน่ง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( nectec ) เปิดรับ 7 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (nectec) รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (HTS-HRC)
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิสวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ Web-based Application
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม PHP, MySQL และ JAVA Script
- มีความรู้ความสามารถในระบบ Microsoft Windows Server 2003, Unix Linux
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Photoshop. Illustrator หรือ โปรแกรม Artwork อื่น ๆ
- มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่าย เช่น Router, Switch Firewall, TCP/IP Protocol Wireless Network, IDS/IPS
- มีวิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ มีความกระตือรือร้นสูง และพร้อมที่จะเรียนรู้
- มีทักษะในการสื่อสารและเป็นผู้มีมนุษยสัพมันธ์ดี มีน้ำใจและพร้อมในการบริการ
- มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
2. ผู้ช่วยนักวิจัย (ITD) สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่อการบริหารงานเครือข่ายและบริการระบบคอมพิวเตอร์
- เพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิ วเตอร์
- มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านเครือข่าย
- มีประสบการณ์ด้านการออบกแบบระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ และซอฟต์แวร์ Open Source ทีเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
- มีความรู้ภาษา Perl/Java/PHP มีความรับผิดชอบสูง ชอลค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ กล้าแสดงออก สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลาทำการ รวมทั้งวันหยุด
3. ผู้ช่วยนักวิจัย (พนักงานโครงการ - ICA)
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี วุฒิปริญญาโท/ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
- มีประสบการณ์ 2-4 ปี ด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
- มีความรู้ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อย่างดี ทั้งวงจร Analog และ Digital
4. ผู้ช่วยนักวิจัย (พนักงานโครงการ - ICA)
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี วุฒิปริญญาโท/ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ 2-4 ปี ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C
- มีทักษะ/ความสามารถพิเศษ ด้าน Linux Application Web Application
5. ผู้ช่วยนักวิจัย (ICA)
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- มีความรู้/ความสามารถด้าน Linux
6. นักวิเคราะห์โครงการ (รับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์)
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
- วุฒิปริญญษโท (ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ทางด้านการบริหาร หรือการตลาด)
- มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการบริหารระบบคุณภาพ หรือด้านการตลาด หรือด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- ทักษะ/ความสามารถพิเศษ คุ้นเคยกันระบบงาน ISO
7. นักวิเคราะห์โครงการ (LSR)
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม่คอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ หรือการบริหารและการจัดการพัฒนาธุรกิจ/โครงการการติดต่อประสานงานในแวดวงอุตสหากรรมอิเล็กทรอนิกส์
- มีประสบการ์ด้านไอที หรือเทคโนโลยีอื่นๆ
- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์วางแผนงาน นำเสนองาน ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ดี สามารถพูด ฟัง เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้
- สามารถใช้ชุดโปรแกรม Office และ Web Application ได้ดี
- หากมีพื้นฐานความณู้หรือประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อเสนอโครงการ บริหารโครงการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสนใจในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี และมีใจรักในการให้บริการ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.0 2564 7000 ต่อ 1143 E-mail:
patamaprn@nstda.or.th หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ผ่านทาง www.nectec.or.thลงวันที่ 02/03/2008 23:48:41
จำนวนผู้ชม 2137
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ