ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 -ป.ตรี 57 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 -ป.ตรี 57 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ภารกิจด้านจัดการและควบคุมป่าไม้)
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
2. นักวิชาการเผยแพร่ 5 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530 บาท
- วุฒิปริญญาตรี
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 21 อัตรา ค่าตอบแทน 8,610 บาท
- วุฒิปวส. ทางการเงิน การบัญชี
4. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา ค่าตอบแทน 8,610 บาท
- วุฒิปวส.ทางคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 8,610 บาท
- วุฒิปวส.ทางพณิชยการเลขานุการ
6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10 อัตรา ค่าตอบแทน 7,010 บาท
- วุฒิ ปวช.บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ ภาษาต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ
7. เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 อัตรา ค่าตอบแทน 7,010 บาท
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 7 อัตรา ค่าตอบแทน 6,100 บาท
- วุฒิม.3, ม.6, หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียบคมกฤส กรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาแสดงผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ให้นำหลักฐานผลการศึกษาฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร และในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 25/02/2008 13:00:32
จำนวนผู้ชม 7082
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54338 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน