SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลเลิดสิน เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง รับนักวิจัย/พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเลิดสิน เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง รับนักวิจัย/พยาบาลวิชาชีพ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิจัย 1 อัตรา กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
- เพศหญิง /ชาย ฝ่ายการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น
- เคมีประสบการณ์ด้านการวิจัย 1-2 ปี
- มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความสามารในการใช้ คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดีและสามารถใช้ Internet ได้
- มีประสบการณ์ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Data Management หรือสามารถเขียนโครงสร้างวิจัยได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
- เพศหญิง/ชาย ฝ่ายการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีสัญชาติไทย
- อายุระหว่าง 20-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบประกอบวิชาชีพ
- ปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
- มีบุคคลภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการพยาบาลประจำหอป่วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานที่ต้องยื่นใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่น-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครและเอกสารใบสมัครด้วยลายมือตนเองพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร กรมการแพทย์อาจไม่รับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้อง 308 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลเลิดสิน ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น.ลงวันที่ 11/02/2008 04:12:47
จำนวนผู้ชม 1447
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ