SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสวัสดิ์สรรหาสตรีดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสตรีสากล

กรมสวัสดิ์สรรหาสตรีดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสตรีสากล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดงานวันสตรีสากลซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคม เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อตระหนักและให้ความสำคัญของสตรีซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับปีนี้ได้จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม และบริเวณชั้นล่างกระทรวงแรงงาน(ดินแดง) กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่องาน"แรงงานสตรี...ทำความดีเพื่อพ่อหลวง" กิจกรรมหลักของงาน ได้แก่ การเชิดชูเกียรติคุณสตรีทำงานดีเด่นประเภทต่างๆ เช่น สตรีนักบริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น สตรีนักบริหารดีเด่นภาคเอกชนดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น ที่ปรึกษาแรงงานหญิงดีเด่น และสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ด้วยการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

"ขณะนี้กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ทั้ง 10 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด อยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอชื่อประวัติและผลงานต่อคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2551 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อพิจารณาด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อจะได้สตรีดีเด่นที่เป็นคนดี มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับ

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า
ลงวันที่ 06/02/2008 11:02:33
จำนวนผู้ชม 1889
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ