ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดรับ วุฒิ ป.ตรี -โท หลายอัตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดรับ วุฒิ ป.ตรี -โท หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมงานกับทางสถาบัน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ผู้ตรวจสอบภายใน
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 5 ปี ขึ้นไป
- สามารถวางแผนงานและดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานสำคัญขององค์กรตามแบบ COSO หรือ COSO-ERM ได้
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- วุฒิปริญญาตรี/โท นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ 2 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
- ประสานงานได้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้ดี
- มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
3. เจ้าหน้าที่การตลาด
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถวิเคราะห์และวางแผนการตลาดได้
- มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
- มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานบริการและมีทักษะการติดต่อประสานงาน
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
4. นักวิชาการอัญมณี
- เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี /โท วิทยาศาสตร์ ทางด้านอัญมณี ธรณีวิทยา เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบอัญมณี 0-2 ปีขึ้นไป
5. เจ้าหน้าที่บุคคล
- เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการประสานงานที่ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย ติดต่อ ส่วนบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร.0 2218 5470 ต่อ 29 โทรสาร 0 2652 5256
git@yahoo.com jobs_git@yahoo.com http://www.git.or.th   ตั้งแต่บัดเป็นต้นไป 
ลงวันที่ 04/02/2008 12:27:31
จำนวนผู้ชม 1443
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน