ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์นาโนเทคโนโลยี รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี-โท

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี-โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี-โท

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์ที่สนับสนุนและดำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิสซกรรมทางด้านนาโนเทคโนโลยี รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปกิบัติงาน ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนี้
1. ผู้อำนวยการฝ่ายแผนนโยบายและกลยุทธ์องค์กร
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 35 - 50 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท หรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
- มีประสบกาณณ์การทำงานบริหารจัดการด้านแผนและนโยบายไม่ต่ำกว่า 7 ปี โดยมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการผลักดันการดำเนินงานตามแผนกกลยุทธ์แอย่างดี
- ความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการ การบริหารและกำหนดนโยบายตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความติดเชิงวิเคราะห์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการเป็นผู้นำและสนันสนุนการทำงานเป็นทีม
2. Project Manager : Pilot Plant for Research Project and services in Textile
- The Project Manager overseas all aspects of the responsible project using planning, monitoring and controlling processes.
- The Project Manager is responsible for co-ordination and completion of the project and to this end will perform a variety of tasks including setting deadlines, assigning responsibilities and monitoring and summarizing progress of the project.
- Effectively applies our methodology and enforces project standards.
- Developing, forming and managing teams to run a project and ensure a project plan is deliver on-time and meet service level agreement
3. Engineer/Technologist : Pilot Plant for Research Project and Services in Textile
- Provides technical support on equipment setup and operation and general troubleshooting
- Performs skilled repair and maintenance of all technology-related equipment as well as technical support for all technology-related systems.
- Examines equipment, processes, operations, and assembly to determine time or quality revisions and suggests improvements.
เอกสารประกอบการสมัครงาน (เซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ)
- รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
- สำเนาใบประกาศนียัตร (ถ้ามี)
- ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
สนใจสอบาถมข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0 2564 7100 ต่อ 6541 (งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4) ส่งแบบฟอร์มสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 130 อาคารศูนย์ประชุมฯ (Convention Center Building) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือทาง
recruit@nanotec.or.thลงวันที่ 31/01/2008 12:00:49
จำนวนผู้ชม 2059
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน