SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.โท

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงาน ก.พ.ร. ประสงค์จะรับสมัครจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ประจำสำนักงาน ก.พ.ร.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (Project Analyst)
- ปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ หรือปริญญาเอกจากต่างประเทศ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการคลัง เศรษฐศาสตร์การพัฒนา และนโยบายสารธารณะ
- มีประสบการณ์การทำงานและเชี่ยวชาญด้านบริหารโครงการ/วิเคราะห์โครงการ/ติดตามและประเมิลผลโครงการไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
- มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint และInternet ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
- สามารถพูดโต้ตอบ เขียน อ่านและแปลบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการเสนอในที่ประชุมได้ดี
- มีความสามารถในการประสานงานได้ดี มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานนอกเวลาได้
ผู้สนใจติด่อยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ก.พ.ร.สำนักงาน ก.พ.ร.ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2356 9957, 0 2356 9999 ต่อ 8857 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 24/01/2008 11:27:06
จำนวนผู้ชม 1725
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ