SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครงาน วุฒิ ม.3- ปวส. 59 อัตรา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครงาน วุฒิ ม.3- ปวส. 59 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2 อัตรา)
- เพศชาย/หญิง อายุ 18- 35 ปี วุฒิปวส. สาขาบัญชี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Word, Excel, PowerPoint
- สามารถปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีได้
2. นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ (1 อัตรา)
- เพศชาย อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- สามารถเดินสายแลน/ไฟฟ้าได้
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
3. นายช่างเทคนิค (1 อัตรา)
- เพศชาย อายุ 18-35 ปี วุฒิปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
- มีทักษะความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินวงจรไฟฟ้า ได้ถูกต้องเรียบร้อย
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขยัน และตั้งใจปฏิบัติงาน
4. ช่างอุปกรณ์การแพทย์ (1 อัตรา)
- เพศชาย อายุ 18-35 ปี วุฒิปวส. สาขาช่างอุปกรณ์การแพทย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Office มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- มีใจรักบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต
5. พนักงานประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
- วุฒิปวช.ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Word, Excel, PowerPoint
- มีบุคลิกภาพดี มีความขยัน มุ่งมั่นในการทำงาน
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปวช.ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน Word, Excel, PowerPoint
- มีใจรักงานบริการ
7. พนักงานพัสดุ (1 อัตรา)
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปวช.ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน Word, Excel, PowerPoint
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต
8. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (6 อัตรา)
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปวช.ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน Word, Excel, PowerPoint
- สามารถใช้พิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทย-อังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 20 คำ/นาที
- สุขภาพร่างกายดี มีความขยัน มุ่งมั่นในการทำงาน
9. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การกึฬา (1 อัตรา)
- เพศชาย อายุ 18-35 ปี วุฒิม.6
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Office
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
10. พนักงานประจำตึก (4 อัตรา)
- เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6
- สามารถปฏิบัติงานเวรเช้า/บ่าย/ดึกได้
- ขยันและตั้งใจทำงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
11. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (40 อัตรา)
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิม.3
- สามารถปฏิบัติงานเวชเช้า/บ่าย/ดึกได้
- ขยันและตั้งใจทำงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชชนนี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2551ลงวันที่ 22/01/2008 07:34:55
จำนวนผู้ชม 2125
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ