SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 จำนวน 1 อัตรา

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางการบริหาร การศึกษา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

วัน เวลา สถานที่สมัคร

1.ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ICT 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2505-7299, 0-2505-7345 ตั้งแต่วันที่ 14-25 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชการ

2.ยื่นใบสมัครทางโทรสาร โดยให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานต่าง ๆ ทางโทรสารหมายเลข 0-2505-7314 ตั้งแต่วันที่ 14-25 มกราคม 2551 แล้วนำเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสอบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ยื่นสมัครทางโทรสาร โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและหมายเลขประจำตัวสอบ ภายหลังจากส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วด้วย

3.ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานต่าง ๆ มายัง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ICT 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2551 โดยถือเอาวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นเกณฑ์
ลงวันที่ 15/01/2008 12:18:56
จำนวนผู้ชม 1338
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ