SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองประมงต่างประเทศ กรมประมง ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

กองประมงต่างประเทศ กรมประมง ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กองประมงต่างประเทศ กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 สนใจรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.30-11.30 น.และภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาวุฒิการศึกษาซึ่งตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
 - สำเนาหลังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญทางทหาร ใบสำคัญการสมสร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 - ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ชั้น 1 ตึกกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลางจตุจักร กทม.ติดต่อคุณประพันธ์ บุญโต โทร.0 2579 7940, 0 2562 0600-15 ต่อ 1211
ลงวันที่ 14/01/2008 11:41:48
จำนวนผู้ชม 2065
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ