SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ คัดปวส.-ปริญญาโท

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ คัดปวส.-ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุ คคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.วิศวกรการขาย (ห้องปฏิบัติการชิ้นส่วนเซรามิกส์วิศวกรรม)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ., วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเซรามิกส์และ/หรือโลหะ
 -มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านการขาย
 -มีมนุษยสัมพันธ์ สัมมาคาราวะ อ่อนน้อมถ่อมตน มีปฏิภาณไหวพริบ มีใจรักงานขาย ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2.วิศวกร (ห้องปฏิบัติการชิ้นส่วนเซรามิกส์วิศวกรรม)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ., วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 1 ปี ด้านการประกันคุณภาพ
 -มีความรู้ด้านเซรามิกส์เบื้องต้น
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 -สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร เช่น ISO 9001, 6 sigma, ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
 3.ช่างเทคนิค ห้องปฏิบัติการชิ้นส่วนเซรามิกส์วิศวกรรม
 -เพศชาย อายุ 20-25 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านงานช่างเทคนิค 0-2 ปี
 -มีภาวะผู้นำ ทักษะในการแก้ปัญหา
 4.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 -เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา เทคโนโยลีชีวภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์
 -มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านการวิเคราะห์ทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์หรือด้านจุลินทรีย์
 -ทักษะ/ความสามารถพิเศษ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในขั้นดีมาก และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขั้นดี
 5.ช่างเทคนิค
 -เพศชาย อายุ 20-25 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
 -มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านระบบไฟ้ากำลัง ระบบชุดควบคุมไฟฟ้า
 -มีทักษะ/ความสามารถพิเศษ มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบชุดควบคุมไฟฟ้า การซ่อมบำรุงรักษาระบบ shop-floor
 6.วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineering)
 -เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การ Implement ระบบ มอก. 18001/ มอก.14001 หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
 -มีความรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft เป็นอย่างดี, การจัดระบบฐานข้อมูล
 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ งานสรรหาและคัดเลือก (Recruitment) ฝ่ายบริการธุรกรรมบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร.0-2564-7000 ต่อ 1145 (ศรัณย์) หรือติดต่อสมัครที่ email : saran@nstda.or.th
  และ www.mtec.or.th 
 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 โทรศัพท์ : 0-2564-6500 ต่อ 4243
ลงวันที่ 11/01/2008 11:49:13
จำนวนผู้ชม 1807
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ