SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับ ดังนี้

ศูนย์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับ ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัคร
 
 1.ครู วิชาชีววิทยา 1 ตำแหน่ง และ คณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
 ลักษณะงาน
 สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.)
 คุณสมบัติ
 -วุฒิการศึกษา : 1. ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา หรือคณิตศาสตร์ หรือ
 2. ปริญญาโทขึ้นไป สาขาศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา หรือคณิตศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) หรือ
 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา หรือคณิตศาสตร์
 - อายุไม่เกิน 30 ปี
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษในขั้นดี
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นและสื่อสารได้ดี
 
 2.ครูฝ่ายปกครอง 1 ตำแหน่ง
 ลักษณะงาน
 รับผิดชอบงานด้านการจัดการ การปกครองและดูแลความเป็นอยู่ ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกเวลาเรียนของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ที่หอพักนักเรียน วิทยาเขตบางขุนเทียน ไม่มีภาระงานด้านการสอน
 
 คุณสมบัติ
 - วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถพักที่วิทยาเขตบางขุนเทียนได้
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นและสื่อสารได้ดี
 - หากมีประสบการณ์ในการปกครองและดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 จัดส่งใบสมัครงานและแนบประวัติส่วนตัว มาที่
 คุณชาตรี วงษ์แก้ว
 ศูนย์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 สถาบันการเรียนรู้
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 126 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
 โทรศัพท์ 02-470-8386 โทรสาร 02-470-8387
 หรือ e mail : ochakaew@gmail.comลงวันที่ 10/01/2008 11:26:12
จำนวนผู้ชม 1577
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ