SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ( สพท.ขอนแก่น เขต 3 ) รับสมัครครู 18 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ( สพท.ขอนแก่น เขต 3 ) รับสมัครครู 18 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีบุคลากรที่ปฏิบัติก ารสอน ณ สถานศึกษษในสังกัดตำแหน่งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วค ราวรายเดือน จ้างด้วยเงินงบประมาณ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ปฏ ิบัติงานในสถานศึกษามาเป็นระยะเวลานานสมควรจัดสรรโอกาสให้ได้รั บความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการต่อไป ดังนี้
 ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
 ครูผ้าช่วย ชั้น 7,630 บาท จำนวน 18 อัตรา
 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา
 - ชีววิทยา 1 อัตรา
 - เคมี 1 อัตรา
 - วิทยาศาสตร์การกีฬา (พลศึกษา) 2 อัตรา
 - คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
 - เกษตรศาสตร์ 1 อัตรา
 - ศิลปศึกษา 1 อัตรา
 - สังคมศึกษา 1 อัตรา
 - ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
 - ภาษาไทย 1 อัตรา
 - ดนตรีศึกษา 1 อัตรา
 - ปฐมวัย/อนุบาล 2 อัตรา
 - ประถมศึกษา 2 อัตรา
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 1. เป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือพนักงานราชการสังกัด สพท.ขก 3 ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างหรือสัญญ่าจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ม.30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
 3. เป็นผู้จบวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่เที่ยบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับตำแหน่งครูช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 5. ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลักว่า ผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-11 มกราคม 2551 (เว้นวันหยุดราชการ)
 สถานที่และการรับสมัครโดยตรงที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ขก.3 อ.พล จ.ขอนแก่น เวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
 เอกสารหลักฐานในการสมัครและการยื่นใบสมัคร
 ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1*1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป แล้วยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ขก3
 - สำเนาสัญญาจ้าง/คำสั่งจ้าง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงคุณสมบัติครบถ้วนไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - สำเนาปริญญาบัตร
 - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 - สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานราชการ/ลูกจ้าง
 - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ลงวันที่ 10/01/2008 11:08:34
จำนวนผู้ชม 6552
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51706 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127935 คน