SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปสช.ตั้งกองทุนแพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือก

สปสช.ตั้งกองทุนแพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับเลขาฯ สปสช.จัดงบรายหัว บริการแพทย์แผนไทย หวังพัฒนาการบริการครอบคลุม ใช้งบประมาณรวมกว่า 74 ล้านบาท กระจายอำนาจให้จังหวัดดำเนินการ

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2551 งบประมาณรายหัวในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับคือ 2,100 บาทต่อประชากร เพิ่มจากเดิม 200.31 บาทต่อคน

ในปีนี้ เป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณสมทบการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมการให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลต่างๆ ในอัตรา 1 บาทต่อประชากร หรือ 46.477 ล้านบาท เมื่อรวมกับงบสนับสนุนปี 2550 จำนวน 28.2 ล้านบาท ทำให้มีงบประมาณดำเนินการเรื่องนี้ 74.677 ล้านบาท

ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งเป็นกองทุนสมทบค่าบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเหมาะสม ทำให้ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน และสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

เลขาธิการ สปสช.กล่าวด้วยว่า ในการดำเนินการนั้น คณะอนุกรรมการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้พัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยสนับสนุนการจัดบริการดังกล่าว ซึ่งเน้นการนวดเพื่อการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ และให้มีการปรับค่าบริการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพ จากอัตราครั้งละ 100 บาทเป็นชั่วโมงละ 200 บาท

การจัดสรรงบประมาณเป็นการกระจายอำนาจ โดยมีการจัดตั้งเป็นกองทุนระดับจังหวัดในการเบิกจ่าย ซึ่ง สปสช.จัดสรรล่วงหน้าให้ทุกจังหวัดคำนวณตามประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของแต่ละจังหวัด วงเงิน 8 ล้านบาท และจัดสรรงบประมาณตามปริมาณการให้บริการ วงเงิน 66.6 ล้านบาท ให้กับจังหวัดที่มีอัตราการใช้บริการสูงกว่าอัตราการใช้บริการเฉลี่ยในภาพรวม โดยหน่วยบริการที่ไม่จัดบริการการแพทย์แผนไทยจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

“เดิมบริการการแพทย์แผนไทย ได้จัดในงบเหมาจ่ายรายหัวและอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์หนึ่งในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่แล้ว แต่ไม่ได้มีการจัดสรรงบรายหัวให้เป็นการเฉพาะ ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดสรรงบให้ เพื่อต้องการพัฒนาการบริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากร เพื่อเป็นการบูรณาการบริการร่วมกับระบบการแพทย์กระแสหลักให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพด้วย” นายแพทย์สงวน กล่าว

 

แหล่งข่าว : กรุงเทพธุรกิจ
ลงวันที่ 09/01/2008 12:04:56
จำนวนผู้ชม 3030
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ