ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม รับสมัครสอบ ผู้ช่วยช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม รับสมัครสอบ ผู้ช่วยช่างโยธา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 ตามภารกิจ ( ผู้ช่วยช่างโยธา ) 1 ตำแหน่ง
 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 ได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม
 เทคนิควิศกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจเทคนิสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นๆ ที่
 ก.อบต. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้
 กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 14
 มกราคม พ.ศ. 2551ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) ณ
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระโสมอำเภอภาชี
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 เอกสารและหลักฐาน ดังนี้
 (4.1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว
 ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป และผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย
 (4.2) สำเนาทะเบียนบ้าน
 จำนวน 1 ฉบับ
 (4.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 จำนวน 1 ฉบับ
 (4) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ
 คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
 (5) สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
 ตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง
 ที่จะสมัครฯ จำนวน 1 ฉบับ
 (6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล ฯลฯ
 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2551
 อัตราค่าตอบแทน 7,700 บาท
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 035-243241
ลงวันที่ 02/01/2008 11:02:38
จำนวนผู้ชม 1528
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54358 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน