ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี หลายอัตรา

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี หลายอัตรา
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 1. นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านพยาบาลศาสตร์ สถิติ หรือทางเวชระเบียน
 
 - อายุไม่เกิน 50 ปีนับถึงวันรับสมัคร
 
 - ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และการวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 - อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 - ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 
 3. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม)
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 - ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ระบบคุณภาพ เช่น ISO ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 4. แพทย์ 1 อัตรา
 
 - วุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 
 ตำแหน่งที่ 4. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 - ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
 5. คนงาน 3 อัตรา
 
 - วุฒิม. 6 เพศชายต้องการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 6. ช่างเทคนิค 1 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 - ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านออกแบบ เขียนแบบระบบประปาสุขาภิบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel และ AutoCAD ได้
 
 7. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 - อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 - ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับรับการยกเว้น)
 
 ตำแหน่งที่ 6-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
 - สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัครอย่างละ 1 ฉบับ
 
 - สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญทางการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล จำนวยอย่างละ 1 ฉบับ
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ห้องที่ 3) ตึกอำนวยการ ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถ.พรานนก บางกอกน้อย กทม.10700
ลงวันที่ 24/12/2007 10:29:13
จำนวนผู้ชม 3333
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53533 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128380 คน