SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


“ขิงแก่” เอาใจลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ อนุมัติให้ “นายจ้าง” จ่ายค่าทำศพถึง 3 เท่าของเงินเดือน

“ขิงแก่” เอาใจลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ อนุมัติให้ “นายจ้าง” จ่ายค่าทำศพถึง 3 เท่าของเงินเดือน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

นายไชยา ลิ้มวิไล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรและสวัสดิการอื่น ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1.กำหนดให้ “นายจ้าง” จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายตามจริงตามความจำเป็นให้แก่ “ลูกจ้าง” ผู้มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตร

2.กำหนดให้ “นายจ้าง” จ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงานแก่ “ลูกจ้าง” เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เดินเดือนละ 3 พันบาท 3.กำหนดให้ “นายจ้าง”จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลอันมิใช่เนื่องจากการทำงานแก่ “ลูกจ้าง” เป็นรายเดือนจำนวนหนึ่งในสามของค่าจ้างรายเดือนที่ได้รับอยู่เป็นเวลา 15 ปี

4.กำหนดให้ “นายจ้าง” จ่ายค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงานสามเท่าของค่าจ้างรายเดือน เดือนสุดท้ายที่ “ลูกจ้าง” ได้รับอยู่ให้แก่ผู้มีสิทธิตามลำดับ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 40,000 บาท 5.กำหนดให้ “ลูกจ้าง” มิสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือน เดือนละ 120 บาท ต่อคน 6.กำหนดให้ “นายจ้าง” จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่ “ลูกจ้าง”

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า
ลงวันที่ 19/12/2007 04:36:11
จำนวนผู้ชม 1585
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ