SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 10 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 10 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 10 อัตร า
 
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 5 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส.ทางพาณิชยกรรม การเลขานุการ บัญชี คอมพิวเตอร์ ทางบริหาร หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 2. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 1 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 3. นิติกร 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
 
 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้วจำนวน 3 รูป
 
 - สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการเจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เลขที่ 1 ถ.พระอาทิตย์ เขตพระนคร กทม.ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2550 ถึง 7 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 50 บาท/100 บาท)
ลงวันที่ 17/12/2007 08:26:09
จำนวนผู้ชม 2734
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ