SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งศูนย์ดูแลบุตรลูกจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งศูนย์ดูแลบุตรลูกจ้าง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะเห็นได้จากการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร- ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ขึ้น ที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการโดยเปิดรับดูแล บุตรหลานของผู้ใช้แรงงาน อายุ 2 ขวบครึ่ง ถึง 5 ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษา ในระบบโรงเรียน ปัจจุบันมีเด็กเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาในจังหวัดนครปฐม จำนวน 891 คน และศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ มีเด็กจำนวน 434 คน รวมทั้งสิ้น 1,325 คน นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการต่างๆ ได้จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนในสถานประกอบกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แรงงาน ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ลูกจ้างทำงานโดยไม่ต้องวิตกกังวลห่วงใยบุตรหลานของตนส่งผลให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจการของนายจ้างมีความเจริญก้าวหน้า และสามารถนำผลกำไรมาแบ่งปันให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันมี การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศจำนวน 69 แห่ง ดูแลบุตรหลานของลูกจ้าง จำนวน 2,194 คน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวต่อไปว่า ขณะนี้เราได้ประสานกับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีบุตรของลูกจ้างตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเข้าไปส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างมีบุตรทำงานอยู่

จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นในสถานประกอบกิจการ อย่างไรก็ตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายตั้งอาศัยความร่วมมือจากทั้งฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง งบประมาณ รวมถึงสถานที่ตั้งว่ามีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดูแลเด็กเล็กหรือไม่ ดังนั้นในการดำเนินการจึงมุ่งเน้น ไปที่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างขนาด 100 คนขึ้นไปก่อน รวมถึงในหน่วยงานก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้การดำเนินการได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

แหล่งข่าว : แนวหน้า
ลงวันที่ 10/12/2007 10:50:41
จำนวนผู้ชม 2340
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ