SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ออกโรงชวนนายจ้าง รณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ออกโรงชวนนายจ้าง รณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.จัดโครงการ"รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์" (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการสามารถลดสถิติการประสบอันตรายของลูกจ้างให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยตั้งแต่ปี 2544-2550 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและได้รับการประกาศเกียรติคุณแล้ว จำนวน 525 แห่ง

ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎกระทรวงกำหนด โดยสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2551 โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน โทร 0 2448 9171 กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ทั้ง 10 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานทั้ง 12 ศูนย์ทั่วประเทศ และที่เว็ปไซต์ www.oshthai.org หรือ www.labour.go.th.

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า
ลงวันที่ 06/12/2007 13:49:19
จำนวนผู้ชม 4351
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ