SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกันสังคม เปิดข้อมูล เผยยอดผู้ประกันตน ติดเชื้อเอดส์4แสนคน

ประกันสังคม เปิดข้อมูล เผยยอดผู้ประกันตน ติดเชื้อเอดส์4แสนคน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สปส.ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ ฉบับใหม่ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2549 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ สามารถรับยาต้านไวรัสเอดส์ทั้งสูตรพื้นฐาน สูตรทางเลือก และสูตรดื้อยา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และในส่วนของการตรวจ CD4,Viral load, Drug resistance testing สำนักงานประกันสังคมจะเหมาจ่ายให้แก่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนจำเป็นต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

นายสุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2550 มีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ที่อยู่ในความดูแลของ สปส.จำนวน 41,520 ราย ซึ่ง สปส.ได้จัดซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ไปแล้วเป็นเงินประมาณ 500 กว่าล้านบาท โดย สปส.ได้ดูแลกำกับให้ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ให้ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์อย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า
ลงวันที่ 06/12/2007 13:47:22
จำนวนผู้ชม 1743
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ