ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับ หลายอัตรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับ หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับส มัครงาน วุฒิป.ตรี หลายสาขา 4 อัตรา
 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. นักวิชาการ สาขาฟิสิกส์ (2 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษา การสอนฟิสิกส์
 - สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาฟิสิกส์ได้
 2. เจ้าหน้าที่เทคนิค สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา
 - สามารถปฏิบัติงานด้านการถ่ายทำวีดีทัศน์ การจัดแสง ฉากในห้อง Studio และนอกสถานที่ การตัดต่อวีดีทัศน์ ระบบ Non Linear การแปลงสัญญาณวีดีทัศน์เป็น DVD/VCD การทำกราฟิคเบื้องต้น เช่น Program PowerPoint, Program Adobe Photoshop และการใช้เครื่องมือทางโสตทัศนศึกษา
 - สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี
 - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สาขาโอลิมปิกวิชาการ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร การจัดการ
 - สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาฟิสิกส์ได้
 - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านดูแลค่ายเด็กนักเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ผู้สมัครทุกตำแหน่งจะต้องมีผลการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
 - ระดับปริญญาโท และเอก คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 จากคะแนนเต็ม 4
 - ระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4
 วิธีการสมัคร
 ส่งประวัติส่วนตัว และแจ้งตำแหน่งที่จะสมัคร พร้อมสำเนาหลักฐานต่าง ๆ โดยทาง
 1. ทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายบุคลากร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924 ถ.สุขุมวิท หลักอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110 วงเล็บมุมซองสมัครงาน ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2550
 2. กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์  
http://www.ipst.ac.th พร้อมส่งสำเนาหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครลงวันที่ 04/12/2007 11:30:30
จำนวนผู้ชม 2410
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54637 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน