SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับ ปวช.-ปริญญาตรี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับ ปวช.-ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอ บคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.ช่าง
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง สาขางานโยธา) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
 -ผู้สมัครเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือสด.43)
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2550
 2.พนักงานการเงิน กองบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการเงิน บริหารธุรกิจ การธนาคาร การคลัง หรือบัญชี
 -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
 -มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 -ผู้สมัครเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือสด.43)
 ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2550
 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-0045, 0-2940-1153, 0-2940-1268 ในวันและเวลาราชการ
 กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์ : 0-2579-0045, 0-2579-5380-9 ต่อ 1128-9
ลงวันที่ 04/12/2007 11:24:48
จำนวนผู้ชม 2541
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ