SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 45

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 45 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
   คุณสมบัติผู้สมัคร
 1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
 2.มีผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งผลสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (A-NET) หรือมีผลการสอบวัดความรู้ 7 วิชาหลักของสำนักทดสอบกลาง กระทรวงศึกษาธิการ คือ 01 วิชาภาษาไทย 02 วิชาสังคมศึกษา 03 วิชาภาษาอังกฤษ 04 วิชาคณิตศาสตร์ 05 วิชาเคมี 06 วิชาฟิสิกส์ 07 วิชาชีววิทยา
 3.โสด อายุ 16-25 ปี (นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร)
 4.สัญชาติไทย และบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะไม่ใช่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 5.ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้
 สำเร็จการศึกษา
 -ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 -ได้รับสิทธิในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 -ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศร้อยตรี  
 จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครที่ อาคารกองอำนวย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วันราชการ) และที่อาคารสโมสรนักเรียน (วันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม-4 เมษายน 2551 เวลา 09.00-16.00 น.
 1.ซื้อด้วยตนเอง (ชุดละ 120 บาท) ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 2.ซื้อทางไปรษณีย์ (ชุดละ 150 บาท รวมค่าจัดส่ง) ส่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 3.Download ใบสมัครทาง www.rtanc.ac.th
 การรับสมัครที่ อาคารกองอำนวยการ ชั้น 2
 1.สมัครโดยตรงที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม-4 เมษายน 2551 เวลา 09.00-16.00 น. ค่าสมัคร 200 บาท (กรณี Download ใบสมัคร ชำระค่าสมัคร 350 บาท)
 2.ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม-31 มีนาคม 2551 (ประทับตราไปรษณีย์ไม่เกิน 31 มีนาคม 2551) ให้นำธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน ใส่ในซองเดียวกับใบสมัครและหลักฐานที่ยื่นสมัคร
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2354-7833, 0-2354-7842 (เวลาราชการ) โทร.0-2354-7600 ต่อ 93569 (วันหยุดราชการ) E-mail : rtanc@rtanc.ac.th หรือ rtanc2002@ yahoo.com  
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท    ราชเทวี    กรุงเทพมหานคร    10400  
 โทรศัพท์ : 0-2354-7833, 0-2354-7842  
 
www.rtanc.ac.thลงวันที่ 01/12/2007 10:21:11
จำนวนผู้ชม 3915
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ