SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กอน.) เปิดรับ 2 อัตรา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กอน.) เปิดรับ 2 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

การนิคมอุตสาหกรรมฯ
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กอน.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
   
   กองกิจการต่างประเทศ
 1.วิทยากร 6 (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 -มีประสบการณ์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ หรือปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานตัวแทนระหว่างประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยสามารถบรรยายหรือนำเสนอเป็นภาษาอัวกฤษได้ดี
 กองวิชาการ
 2.วิทยากร 6 (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) M.A.รัฐศาสตร์ (สาขาการต่างประเทศ) เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 -มีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2253-0561 ต่อ 1121, 1181 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ  
 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน    ราชเทวี    กรุงเทพมหานคร    10400  
 โทรศัพท์ : 0-2253-0561 ต่อ 1163,1181  
ลงวันที่ 01/12/2007 10:14:43
จำนวนผู้ชม 1803
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ