ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สนง.หลักประกันสุขภาพฯ รับสมัคร เข้าเป็นพนักงาน

สนง.หลักประกันสุขภาพฯ รับสมัคร เข้าเป็นพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคค ลเข้าเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.พนักงาน (สืบค้นและสนับสนุนข้อมูลการบริหารกองทุน) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข และด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
 -มีความรู้และทักษะในการใช้ Computer โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word/ Excel/ PowerPoint และ Internet Access, Web Browser โปรแกรมอื่น ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น LAN มีประสบการณ์ทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านการติดตั้งโปรแกรมบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นปกติ
 -มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาเว็บไซต์ มีความรู้ด้านภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภาใดภาษาหนึ่ง เช่น Visual Basic, C, C++< C#, Visual FoxPro, Delphi มีความรู้และทักษะในการพัฒนา Webpage แบบ HTML, PHP, JSP, JAVA เชื่อมต่อ Database เช่น MySQL, Oracle มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เช่น MySQL, Oracle, Access
 -สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้
 -มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนครหรือจังหวัดใกล้เคียง
 
 
 2.พนักงาน (ช่วยงานเอดส์) (พนักงานโครงการจ้างเหมาบริการ) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 -มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป
 -มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างดี หรือลักษณะภารกิจที่ใกล้เคียงกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีบุคลิกลักษณะที่ทำงานเป็นทีมและประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ารับวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
 
 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพ (หัวหน้างานบริหารกองทุน) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารงานสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข บริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์บริหารงานประกันสุขภาพโดยตรงมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานระดับจังหวัด มีความรู้พื้นฐานด้านระบบหลักประกันสุขภาพ และประกันสังคม มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
 -มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, PowerPoint หากมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรอกใบสมัครได้ที่ www.nhso.go.th
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2550
 ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2550
 ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  
 
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์    เมือง    นนทบุรี    11000   โทรศัพท์ : 0-2831-4000  
ลงวันที่ 01/12/2007 10:11:01
จำนวนผู้ชม 1820
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54362 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน