SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานการเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ตำแหน่ง

สำนักงานการเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานการเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงแล ะใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 สำนักงานการเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
 คุณสมบัติ
 - วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 - มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชี, พัสดุ, ครุภัณฑ์สำนักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Internet
 - มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 - สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 - หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และบริหารงานทั่วไป
 คุณสมบัติ
 - วุฒิ ปวส.
 - มีความรู้ความสามารถในงานโสตทัศนูปกรณ์,สามารถตัดต่อ บันทึกเทป วีดีโอได้
 - มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Internet, Photoshop, Illustrator ฯลฯ
 - มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 - สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 - ถ้ามีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 อัตราค่าจ้าง
 วุฒิ ปวส. 7,100 บาท
 วุฒิปริญญาตรี 7,940 บาท
 
 ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.labanimals.net และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่
 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม.10900 โทรสาร 0-2579-8751 หรือที่ admin@labanimals.net
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 - สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 - หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 
www.labanimals.netลงวันที่ 01/12/2007 10:06:11
จำนวนผู้ชม 1261
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ