SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ระนอง สร้างแรงงานสัมพันธ์ นายจ้าง-ลูกจ้าง

ระนอง สร้างแรงงานสัมพันธ์ นายจ้าง-ลูกจ้าง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับระนอง - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสัมมนาด้านแรงงานสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์พร้อมให้ความรู้เรื่องเลือกตั้งแก่นายจ้าง และลูกจ้าง
       
       วันนี้ (27 พ.ย.) นายอรชุณห์ นุ้ยบ้านด่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานมอบธงสัญลักษณ์ตามโครงการเดือนแห่งการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน ประจำปี 2550 ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2550 จำนวน 21 แห่ง และเปิดการฝึกอบรมสัมมนาด้านแรงงานสัมพันธ์ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2551 ให้กับนายจ้าง ผู้แทนนายจ้าง ฝ่ายบุคคล ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 120 คน ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองจัดขึ้น ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสระนอง
       
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง และลูกจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง จัดให้มีระบบทวิภาคี ในการนำปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันจะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ในสถานประกอบกิจการที่เหมาสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต
       
       โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวเชิญชวนให้นายจ้างและลูกจ้างออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 กันอย่างพร้อมเพรียงให้มากที่สุด และขอให้เลือกคนดีที่ไม่ซื้อเสียง
       
       นอกจากนี้ ผู้เข้าสัมมนายังได้รับความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้างในการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งและต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองอีกด้วย

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ลงวันที่ 28/11/2007 11:47:32
จำนวนผู้ชม 1415
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ