SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทางหลวง เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ

กรมทางหลวง เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักง านราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการเงิน การบัญชี การคลัง การขาย การตลาด การพาณิชยกรรม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -มีความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยมีประสบการณ์ในงานดังกล่าวตามที่กำหนด
 
 2.พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน การบัญชีการคลัง การขาย การตลาด การพาณิชยกรรม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษา สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น วุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)
 -มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก
 -มีความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยมีประสบการณ์ในงานดังกล่าวตามที่กำหนด
 
 3.พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ (5 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 -มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก
 -มีความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยมีประสบการณ์ในงานดังกล่าวตามที่กำหนด  
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.doh.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ สำนักวางแผน กรมทางหลวง อาคารเลขที่ 3 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2550 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 26/11/2007 22:05:59
จำนวนผู้ชม 4172
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ