ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร จ.พนง./จนท.ธุรการ 5 อัตรา

สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร จ.พนง./จนท.ธุรการ 5 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร จ.พนง./จน ท.ธุรการ 5 อัตรา
 
 สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. เจ้าพนักงานธุรการ (2 อัตรา)
 - วุฒิปวส. สาขาพาณิชยการ คอมพิวเตอร์
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (3 อัตรา)
 - วุฒิปวช. สาขาพาณิชยการคอมพิวเตอร์
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดสูตรที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัครอย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลียนชื่อ-สกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 ห้องสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ถ.พระราม 6 ซ.อารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
ลงวันที่ 26/11/2007 22:03:28
จำนวนผู้ชม 2094
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน