SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 เจ้าหน้าที่ประสานการบริการประชาชน  1 อัตรา
   -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office (word, excel, power point, Internet, e-mail)
 -มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 ผู้สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-4466 ต่อ 118 , 120 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ  
   
   1.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ระดับ 3 หรือ 4 (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขานิเทศศิลป์ ศิลปะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสื่อ
 -สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop, Premiere, Flash ได้
 -หากสามารถใช้งานโปรแกรม Illustrator ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องมือตัดต่อเสียงได้
 2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 หรือ 4 (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 -มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมบน WEB ด้วยภาษา PHP
 -มีความรู้ในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น JAVA C/C++ VB Ruby เป็นต้น
 -มีประสบการณ์ในการใช้งานภาษา SQL กับระบบจัดการฐานข้อมูลเช่น MySQL PostgreSQL MS SQL Server เป็นต้น
 3.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (เรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
 -มีประสบการณ์ในการออกแบบหน้าเวบ และใช้โปรแกรม Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ความเข้าใจในภาษา HTML
 -มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Flash
 4.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (เรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
 -มีประสบการณ์ในการติดตั้ง Linux หรือ FreeBSD เป็นอย่างน้อย และ สามารถปรับแต่ง (Configuration) ได้ให้ทำงานเป็นเครื่องแม่ข่ายสำหรับ WEB และ DATABASE ได้
 -มีความรู้พื้นฐานของ TCP/IP และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 5.นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 หรือ 4 (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิทยาศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
 6.เจ้าหน้าที่เผยแพร่ ระดับ 3 (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-4466 ต่อ 155 คุณบุษบา พรกุณา e-mail : bussaba@most.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการคัดเลือก)  
 
 กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 7 ถนนพระราม 6    ราชเทวี    กรุงเทพมหานคร    10400
ลงวันที่ 26/11/2007 21:53:33
จำนวนผู้ชม 1595
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ