SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เปิดรับ พนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เปิดรับ พนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทน 7.010 บาท
- วุฒิประกาสนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร ช่างกลเกษตร

2. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 6,100 บาท
- สำเนา ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ระยะเวลาการจ้าง 1 ม.ค.- 31 มี.ค. 51
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร 100 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- หลักฐานการศึกษาเฉพาะตำแหน่ง
ลงวันที่ 23/11/2007 10:35:47
จำนวนผู้ชม 1494
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ