SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ สมัครงาน ม.ป ลาย-โท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ สมัครงาน ม.ป ลาย-โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ สมัครงาน พนักงานวุฒิ ม.ป ลาย-โท
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปครั้งที่ 10/2550 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1. นักวิชาการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 อัตรา
 - ปริญญาตรีหรือโท สาขาพืชศาสตร์เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 - หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผนกำกับดูแลการผลิตพืช หรือการวิจัย หรือการจัดทำแผนธุรกิจ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา
 - ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือทางด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
 - มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
 4. นิติกร ส่วนสารบรรณและนิติกร 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย
 - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5. พนักงานประจำอาคาร (งานประปาและสิ่งแวดล้ม) ส่วนอาคารสถานที่ 1 อัตรา
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย
 - มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างและการซ่อมแซมทั่วไป
 - มีความรู้ความสามารถในการควบคุมระบบผลิตน้ำปะปา น้ำบาดาล และบำบัด น้ำเสีย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง E-mail:  
person@sut.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง ติดต่อ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัยิ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.0 4422 4062-4 โทรสาร 0 4422 4060  http://www.sut.ac.th person@sut.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 23/11/2007 10:29:55
จำนวนผู้ชม 1719
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ