SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับ สมัครงาน พนักงานประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับ สมัครงาน พนักงานประจำ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับ สมัครงาน พนักงานประจำ ส่วนราช การ ใน ม.ราชภัฏสงขลา วุฒิปวส.ป.ตรี 12 อัตรา
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติงานประจำส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำงบประมาณ 2551
 
 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/Excel/PowerPoint ได้ดี
 - มีความสามารถในการวิเคราะห์ และนำเสนองานวางแผนปฏิบัติงานได้ดี
 
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 - สามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้
 - สามารถติดตั้งและ Configuration
 - สามารถพัฒนาสารสนเทศ ด้วย PHP, Visval Baslic, C#.Net
 - สามารถวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลได้
 
 3. นักวิชาการศึกษา
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/Excel/ PowerPoint ได้ดี มีความสามารถในการวิเคราะห์นำเสนองาน แผนปฏิบัติงานได้
 
 4. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
 - วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 - สามารถปฏิบัตินอกเวลาราชการปรกติได้
 
 5. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 จำนวน 3 อัตรา
 - วุฒิ ปวส. สาขาทางบริหารธุรการ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word และ Excel ได้ดี มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการสำนักงาน/งานสารบรรณ มีความสามารถในการวิเคราะห์ และนำเสนองานเอกสารเบื้องต้น
 - ปฏิบัติงานประจำ ศูนย์ให้การศึกษา สตูล ศูนย์ให้การศึกษาฯ พัทลุง และสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
 6. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1
 - วุฒิ ปวช. สาขาทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้ดี มีความรู้ทางด้านงานสารบรรณ/งานเลขานุการ
 
 7. คนงาน
 - วุฒิป.6
 - อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
 - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
 8. พนักงานรักษาความปลอดภัย
 - วุฒิป.6
 - อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
 - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรกติได้
 
 ผู้ที่จะสมัครสามารถซื้อและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี (อาคารอำนวยการ ชั้น 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 จำหน่ายใบสมัคร ผู้สมัครตำแหน่งระดับปริญญาตรี ชุดละ 50 บาท และตำแหน่งต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ชุดละ 30 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
 - ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2550 ในวันเวลาราชการ
 
 เอกสารที่ต้องนำไปยื่นในการสมัคร
 - ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 - สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 - หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*4 ชม.จำนวน 3 รูป
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ลงวันที่ 21/11/2007 09:52:38
จำนวนผู้ชม 1635
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ