ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ ประเภท พนัก งานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
 
 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทน 7.010 บาท
 - วุฒิประกาสนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร ช่างกลเกษตร
 
 2. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 6,100 บาท
 - สำเนา ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 ระยะเวลาการจ้าง 1 ม.ค.- 31 มี.ค. 51
 สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร 100 บาท
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
 - หนังสือรับรองผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 - หลักฐานการศึกษาเฉพาะตำแหน่ง
ลงวันที่ 21/11/2007 09:35:31
จำนวนผู้ชม 1559
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน