SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม คณะรัฐมนตรี ได้มีมติไม่รับหลักการ

ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม คณะรัฐมนตรี ได้มีมติไม่รับหลักการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติไม่รับหลักการตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..)พ.ศ...ที่นายมนัส โกศล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เป็นผู้เสนอนั้น

นายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้ให้ใช้ร่างของรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเป็นแกนหลัก ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับกฎหมายประกันสังคมที่กระทรวงแรงงานได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพราะร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..)พ.ศ...ของกระทรวงแรงงานเป็นร่างที่มาจากความต้องการของผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เปิดให้มีส่วนร่วมและพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนคือ ผ่านการทำประชาพิจารณ์ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกระทรวง ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของกระทรวง สำหรับใน ขั้นตอนการเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ได้ผ่านความเห็นชอบโดย มีมติอนุมัติหลักการไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 และอยู่ในระหว่างนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว ก็จะส่งไปยังสำนักเลขาธิการ ครม.เพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้ให้ความเห็นชอบแม้ว่ามีเนื้อหาบางส่วนเหมือนร่างของรัฐบาล(กระทรวงแรงงาน ที่มีมติอนุมัติหลักการไปแล้ว จึงเห็นควรชะลอร่างของ สนช.เพื่อรอร่างพ.ร.บ.ของรัฐบาลไปพร้อมกัน ซึ่ง เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว ก็จะส่งไปยังสำนักเลขาธิการ ครม.เพื่อดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และให้ความเห็นชอบต่อร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..)พ.ศ...ฉบับที่กระทรวงแรงงานนำเสนอให้ผ่านขั้นตอนต่างๆมาด้วยดี นายอภัยฯ กล่าว

แหล่งข่าว : แนวหน้า
ลงวันที่ 15/11/2007 04:17:54
จำนวนผู้ชม 1533
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ