SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปวช.-ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ด้นนิเทศศาสตร์หรือด้านเลขานุการ
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
- มีความสามารถในการเขียนข่าว มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควมคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สื่อความหมายชัดเจน
- ถ้ามีความสามารถพิเศษในการจดรายงานการประชุม ชวเลข จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่สถิติ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท
- วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
- ถ้ามีความสามารถพิเศษในการถ่ายรูป วิดีโอ และตัดต่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึก 2 ชั้น 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ถ.หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรุพ่าย กทม.ในระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2550
ลงวันที่ 12/11/2007 10:39:54
จำนวนผู้ชม 1920
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ