SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน ลูกจ้างเฉพาะงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน ลูกจ้างเฉพาะงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับ สมัครงาน ลูกจ้างเฉพาะงาน
 
 งานพัสดุอะไหล่หมุนเวียน ศูนย์แผนงานและการผลิต ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 ลูกจ้างเฉพาะงาน
 - เพศชาย อายุ 18-35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 - วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
 - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร โดยผู้สมัครจะต้องสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใลเปลี่นชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่แผนกงานพัสดุอะไหล่หมุนเวียน ศูนย์แผนงานและการผลิต ฝ่ายการช่างกล โรงงานมักกะสัน ถ.นิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 12/11/2007 10:31:56
จำนวนผู้ชม 2208
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ