SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครงาน เข้ารับราชการ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครงาน เข้ารับราชการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับ สมัครงาน เข้ารับรา ชการ เป็นลูกจ้างเงินบำรุง วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 18 อัตรา
 
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท
 - เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 - มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จำนวน 3 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น MS Word, MS Excel, MS PowerPoint สามารถจัดฝึกอบรมและเป็นพิธีกร (MC) ได้
 
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปริญญาตรี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น MS Word, MS Excel, PowerPoint สามารถปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีได้
 - ผ่านการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 4. นักวิชาการสาธารณสุข
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาสุขศึกษา
 - มีความรู้ด้านคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 
 5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายบันทึกวิดีโอ จัดระบบการจัดเก็บ ตัดต่อวิดีทัศน์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์กราฟิคได้
 - ควบคุมห้องประชุมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมได้
 
 6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 10 อัตรา
 - เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปวช.ไม่จำกัดสาขา
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น MS Word, MS Excel, MS PowerPoint สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 30 คำ/นาที
 - มีบุคลิกภาพดี ขยัน อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัคร้ดวยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2550 ในเวลาราชการ
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
 - สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรส) จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ลงวันที่ 12/11/2007 10:30:33
จำนวนผู้ชม 1748
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ