SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทางหลวง เปิดรับ พนักงานราชการ 14 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดรับ พนักงานราชการ 14 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปพนักงานเค รื่องกล กลุ่มงานเทคนิค (2-13 พ.ย.50)
 
 กรมทางหลวง สำนักเครื่องกลและสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 พนักงานเครื่องกล กลุ่มงานเทคนิค 14 อัตรา
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง)
 
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชกา
 กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ : 0-2354-6668-78 ต่อ 2425-6ลงวันที่ 01/11/2007 08:12:26
จำนวนผู้ชม 2963
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ