SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับนักเรียนจ่า ปี 51

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับนักเรียนจ่า ปี 51 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้า เป็นนักเรียนจ่าอากาศเหล่าต่าง ๆ ประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 นักเรียนจ่าอากาศ  อัตรา
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติโดยย่อ
 1.เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)
 
 2.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 
 3.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 
 4.ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถด้านกีฬา และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกีฬาของกองทัพอากาศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 1.80 และผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของกองทัพอากาศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00  
 
 การรับสมัคร
 1.สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550-15 มกราคม 2551
 
 2.สมัครด้วยตนเองที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2551
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2534-3763, 0-2534-3711, 0-2534-2841  ลงวันที่ 01/11/2007 08:02:42
จำนวนผู้ชม 2225
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ