SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับ ม.6-ป.ตรี 55 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับ ม.6-ป.ตรี 55 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบ ุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.พนักงานประจำสถานี (50 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 22-30 ปี
 -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 -มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาท ยิ้มแย้มแจ่มใจ
 -รักงานบริการ
 -มีสุขภาพแข็งแรง
 -มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพอสมควร
 -เพศชายความสูง 1.65 เมตรขึ้นไป และน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 60 กิโลกรัม เพศหญิงความสูง 1.55 เมตรขึ้นไป และน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม
 -สามารถทำงานเป็นกะได้
 -สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน
 -กรณีเพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 
 2.เจ้าหน้าที่ธุรการ (2 อัตรา)
 -อายุระหว่าง 23-30 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในงานธุรการหรืองานเลขานุการอย่างน้อย 1 ปี
 -มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สูง
 -พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี
 -สามารถใช้โปรแกรม SAP และ Ms Office Access ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ตำแหน่งที่ 1-2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
 
 3.ช่างเขียนแบบ (2 อัตรา)
 -อายุ 21-30 ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางด้านช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบ งานก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พูดและเขียนภาษาอังกฤษพอใช้
 
 4.เจ้าหน้าที่พัสดุ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม SAP
 -มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 -มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 ตำแหน่งที่ 3-4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
 
 5.เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร (1 อัตรา)
 -Age between 25-35 years old
 -Bachelor Degree in Computer Science or Computer Engineering
 -At least 3-5 years experience in database administration (VB,.Net), with strong exposure in DB administration and performance tuning
 -Should be able to configure server-High availability and database replication
 -Should have strong exposure towards MS windows Server and MS SQL server integration
 -Strong & clear communication skills
 ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550  
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง http://www.bangkokmetro.co.th  
ลงวันที่ 01/11/2007 07:51:01
จำนวนผู้ชม 2665
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ