ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส.จับมือร.พ. แก้ไขปัญหาเบิกจ่ายค่ารักษาล่าช้า

สปส.จับมือร.พ. แก้ไขปัญหาเบิกจ่ายค่ารักษาล่าช้า | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายสุรินทร์ จิรวิศิษฏ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมร่วมหารือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ชมรมโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาระบบบริการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลล่าช้า ทำให้โรงพยาบาลได้รับความเดือดร้อน เหตุเพราะกองทุนเงินทดแทนต้องดูแลเรื่องการเบิกจ่ายอย่างละเอียดถูกต้อง และเหมาะสมกับการรักษาที่ได้รับจากสถานพยาบาล ซึ่งปัญหามาจากหลายฝ่าย ทั้งจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วเนื่องจาก ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา การตีความการเป็นลูกจ้าง รอผลการอุทธรณ์ เป็นต้น ส่วนปัญหาจากนายจ้าง/ลูกจ้าง เช่น นายจ้างไม่ยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย (กท.16) ไม่แจ้งการเป็นลูกจ้าง ไม่จ่ายค่ารักษาส่วนเกิน ไม่มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อเท็จจริง เป็นต้น สำหรับปัญหาที่เกิดจากโรงพยาบาล เช่น ส่งแบบแจ้งการประสบอันตราย (กท.16) ให้สปส.เกิน 180 วัน ส่งใบแจ้งหนี้ซ้ำ ระบุโรคไม่ตรงกับการรักษาพยาบาล รวมใบแจ้งหนี้หลายฉบับแล้วเรียกเก็บ เป็นต้น ทั้งนี้ สปส.ได้วางแนวทางแก้ไขในระยะสั้น โดยให้โรงพยาบาลสรุปยอดค่ารักษาที่ ค้างจ่ายให้สปส.เขตพื้นที่/จังหวัด เพื่อเร่งรัดการจ่าย และจัดทำโปรแกรมการเรียกเก็บ/จ่าย ค่ารักษาให้โรงพยาบาล ส่วนในระยะยาวจะมีการขยายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ เพื่อประมวลผลค่ารักษาค้างจ่ายได้ และวางระบบการแจ้งหนี้ค่ารักษาด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

ในปี 2549 สถิติรับแจ้งการประสบอันตราย มีจำนวน 204,257 ราย เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการวินิจฉัยเงินทดแทนได้ โดยมิต้องหารือคณะกรรมการการแพทย์มากกว่า 90% ของเรื่องทั้งหมด เรื่องที่จำเป็นต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เช่น กรณีการประสบอันตรายนอกสถานที่ทำงาน หรืออุบัติเหตุจราจร หรือกรณีต้องตรวจสอบการรักษาพยาบาล เพื่อหารือคณะกรรมการการแพทย์มีจำนวนไม่ถึง 10% ของเรื่องทั้งหมด

ในปัจจุบันมีเรื่องค้างการพิจารณาประมาณ 1% ของเรื่องทั้งหมด จำนวน 2,142 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2550) ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สำนักงานประกันสังคมจะมีหนังสือถึงโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อแจ้งให้ส่งใบแจ้งหนี้ของปีปัจจุบันทั้งหมดเบิกค่ารักษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า
ลงวันที่ 29/10/2007 00:57:45
จำนวนผู้ชม 1192
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน